EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs

VSO de Optimist is een school voor Voorgezet Speciaal Onderwijs. Als school voldoen wij aan de kwaliteitseisen voor dit type onderwijs. wij voldoen ook aan de kwaliteitseisen van het regulier voortgezet onderwijs. 

Wij werken met ontwikkelperspectiefplannen en middels uitstroomprofielen. Leerlingen worden hiermee bij aanmelding in een traject/ leerroute geplaatst en indien nodig krijgen zij individuele aanpassingen die ook vastgelegd worden.