EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het OPP

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan is vastgelegd wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke leerroute hij of zij gaat volgen om dit doel te bereiken. Het ontwikkelingsperspec­tief plan wordt met u en uw zoon of dochter bespro­ken en door u ondertekend. Aan de hand van de gestelde doelen volgt de school de ontwikkeling van de leerling en meet zijn of haar voort­gang. Ten minste één keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan geëvalueerd en indien nodig, in overleg met u, bijgesteld.