EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Leeromgeving

Vso De Optimist verzorgt onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met betrekking tot het gedrag (zowel t.a.v. internaliserende als externaliserende problematiek) vanaf het niveau praktijkonderwijs tot en met vmbo-tl.

De Optimist draagt zorg voor een autisme vriendelijke leeromgeving waarin kleinschaligheid, rust en voorspelbaarheid gewaarborgd worden. De kleinschaligheid is een basis van veiligheid en rust waaruit de leerling nieuwe stappen kan nemen. De kleinschaligheid zit ook in de grootte van de lesgroepen. We werken met vaste lesgroepen van maximaal 15 leerlingen. Bij de praktijkvakken werken we in vaklokalen met groepen van 5-6 leerlingen onder begeleiding van een vakleerkracht. Tijdens deze praktijklessen blijven er ook 5-6 leerlingen in het eigen leslokaal bij de eigen mentor. Als vaste basis is er altijd de eigen lesgroep met een vaste mentor die alle theorievakken, mentorlessen en Leefstijlessen geeft.

We werken met een vast patroon/structuur in ruimte, tijd, activiteiten en personen. Er wordt gebruik gemaakt van vaste roosters en dag structuren, duidelijke regels en afspraken. Veranderingen bereiden we zo goed mogelijk voor. Dit geldt ook voor bijzondere activiteiten (excursie, kamp, gastles enzovoort).

Rust is een heel belangrijke factor in de leeromgeving voor onze leerlingen en dit proberen we zoveel mogelijk te handhaven. Om een hoog niveau van basisondersteuning te kunnen waarborgen zijn tevens de volgende functies op school aanwezig: orthopedagoog, schoolpsycholoog, intern begeleider, stagebegeleider, afdelingsleider en directeur.