EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Leerwegen

Op het vso worden leerlingen voorbereid op een overstap naar (regulier) vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. In de onderbouw van het vso wordt op 4 niveaus lesgegeven:

  • praktijkgericht onderwijs     
  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb)      
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • vmbo theoretische leerweg (tl)

De inhoud van de onderwijsprogramma’s is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. Praktijkgericht onderwijs
De nadruk in de praktijkgerichte leerweg  ligt op het werken in de praktijk en het oefenen van vaardigheden die nodig zijn binnen het arbeidsproces. Dit gebeurt via de praktijklessen en via stage trajecten. De leerlingen die deze leerweg volgen behalen over het algemeen KSE 1 certificaten.

KSE-leerweg
De leerlingen in de KSE-groepen werken toe naar het behalen van KSE-diploma’s. KSE betekent Kwalificatie Structuur Educatie. Dit houdt in dat de eindtermen van de verschillende schoolvakken op meerdere niveaus zijn opgesteld met een landelijke geldigheid, door de Stichting Leerplan Ontwikkeling. De Optimist werkt met 4 niveaus KSE (niveau 1 t/m 4).    

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om KSE-examens af te leggen. Als school streven we ernaar iedere leerling op een zo passend mogelijk niveau examen te laten doen. Na het behalen van het examen krijgen de leerlingen een certificaat. In het 3e jaar wordt per leerling bekeken in welke vakken examen gedaan wordt. Ook behoort het verhogen van het niveau van de examens van Nederlands, Engels en wiskunde tot de mogelijkheden. Dit alles gebeurt in overleg tussen de leerling, ouder(s), de leerkracht en de examencommissie. Meer informatie over de examens is te vinden op de website: http://www.ivio-examenbureau.nl/.

Vmbo-tl
De leerlingen die de leerweg vmbo-tl volgen kunnen deelcertificaten halen op vmbo-tl niveau. De mentor biedt elk schooljaar begeleiding voor vier vakken aan. De leerling kiest hieruit maximaal drie vakken waarin hij of zij deelcertificaten wil behalen. Een leerling kan zo in minimaal vier en maximaal vijf jaar tijd een volledig VMBO-TL diploma halen binnen de sector Economie of Zorg en Welzijn. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan een drie jarig bovenbouw traject worden ingezet. De examens worden afgenomen op een locatie te Lelystad. Eind mei/begin juni vinden de schriftelijke examens plaats. In de laatste week voor de zomervakantie worden de mondelinge examens afgenomen. Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over het examenreglement. Kijk voor meer informatie over de examens op: www.examenblad.nl > kopje vmbo-tl.