EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Stage

Praktische Sector Oriëntatie
In groepjes van ongeveer 4 leerlingen bieden we diverse activiteiten ter voorbereiding op een stage of werk. Met deze activiteiten oefenen we met name de algemene werkvaardigheden.  In de onderbouw van het uitstroomprofiel Arbeid starten de leerlingen met diverse groepsactiviteiten. Hierbij leren ze omgaan met een vaste opdracht die zij in het geheel en volgens instructie moeten maken. Deze activiteiten vinden plaats buiten de school. Dit kan zijn binnen de sector Groen waarbij we werkzaamheden verrichten op een camping of binnen de sector Handel en Verkoop waarbij we werkzaamheden verrichten binnen een supermarkt.

Interne stage
In de bovenbouw bestaat de Praktische Sector Oriëntatie (PSO)-les uit interne stage activiteiten. De leerlingen kunnen voor verschillende onderdelen schoolcertificaten behalen:

  • fietstechniek
  • groentechniek gemechaniseerd
  • autowasservice
  • catering ( broodjesservice)
  • was verzorging (facilitaire dienst)
  • interieurverzorging (facilitaire dienst)

De diverse doelen staan beschreven in een ‘Doelenboek Interne Stage’.

Tijdens de interne stage zijn de leerlingen naast de algemene werkvaardigheden bezig met het oefenen van de beroepsvaardigheden/competenties die zij nodig hebben om het certificaat te behalen. Tijdens de les worden de verschillende vaardigheden besproken en gewaardeerd. Zodra alle vaardigheden met een voldoende zijn behaald krijgt de leerling zijn/haar certificaat. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan een arbeidsproces.

Externe stage
Wanneer een leerling 15 jaar is, over de benodigde vaardigheden beschikt en de interne stage met een voldoende heeft afgesloten, volgt de externe stage.

Binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs zijn dit een tweetal beroepsoriënterende stages, binnen het uitstroomprofiel Arbeid zijn dit beroepsgerichte jaarstages. De stage wordt grondig voorbereid, zowel door de groepsleerkracht als door de stage coördinator. De leerling houdt een stage boekje bij en de werkplek wordt regelmatig door onze stage coördinator bezocht. Op deze manier is er goed zicht op de stage en de vorderingen van de leerling. De beroepsoriënterende stages moeten met een voldoende worden afgesloten.