EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Doelstellingen, missie en visie

VSO De Optimist biedt leerlingen een individueel onderwijstraject aan, aansluitend bij hun mogelijkheden/competenties gericht op één van de drie uitstroomprofielen.  De Optimist wil leerlingen uitdagen in een autismevriendelijke leeromgeving. Vanuit dit veilige klimaat streeft de Optimist naar een ononderbroken en opbrengstgerichte ontwikkelingslijn op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hiermee worden de leerlingen toegeleid naar erkende diploma’s en geven we ze zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfkennis mee richting hun toekomst. Belangrijke pijlers bij bovenstaande zijn handelingsgericht werken (HGW), een professionele schoolcultuur en een cyclische kwaliteitszorg.

VSO De Optimist wil leerlingen met een onderwijsondersteuningsbehoefte i.v.m. internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek problematiek toerusten voor de toekomst. We zetten ons met passie, deskundigheid en verantwoordelijkheid hiervoor in en zoeken naar optimaal passende vormen van onderwijs en begeleiding. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een voor hen zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij en toe te leiden naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. We doen dit met een persoonsgerichte, toekomstgerichte benadering en in dialoog met de leerling, de ouders en de maatschappelijke partners. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden: welke kwaliteiten heeft de leerling. De acceptatie van en het leren omgaan met de onderliggende problematiek heeft een speciale plaats binnen het onderwijsprogramma.