EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Klachtenregeling

Ouders en leerlingen kunnen in eerste instantie met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider of de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad).

Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (VBS).

Postbus 95572
2509 CN Den Haag
T 070 3315244
E lkc@vbs.nl.

De landelijke klachtencommissie VBS is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Op de website www.gcbo.nl is meer informatie te vinden over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.