EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Ouderbijdrage

VSO de optimist rekent geen geld voor boeken of materiaalgebruik. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die het mogelijk maakt om namens school extra uitjes, etc te organiseren.

Op de informatieavond van schooljaar 2015-2016 is de vrijwillige ouderbijdrage (VOB) vastgesteld op € 30,00.

Wanneer u besluit om de VON over te maken, kunt u dit doen op rekening NL45 SNSB 0858 7472 35 ten name van Eduvier onderwijsgroep, onder vermelding van Ouderbijdrage 2015-2016 VSO De Optimist en de naam en klas van uw zoon of dochter.