EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Samenwerkingsverband

Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toegelaten mag worden op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Bij welk samenwerkingsverband een TLV wordt aangevraagd hangt af van uw woonplaats en/of de standplaats van de school waar uw zoon of dochter is ingeschreven.

 Eduvier participeert actief in de volgende samenwerkingsverbanden:

  • PO en VO Almere
  • VO Lelystad
  • PO Lelystad/Dronten
  • PO NOP/Urk
  • VO NOP/Urk/Lemsterland

Meer informatie over het samenwerkingsverband VO NOP/ Urk/ Lemsterland vindt u op de site http://www.aandachtplus.nl/

Daarnaast werkt Eduvier samen met samenwerkingsverbanden in andere regio’s. Dit komt voor wanneer leerlingen woonachtig zijn buiten Flevoland, verhuizen, of wanneer in de betreffende  regio geen passende school gevonden kan worden.